Kısa ve Uzun Süreli Yolluksuz-Yevmiyesiz Görevlendirme İşlemleri

2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca 8 günden kısa, yolluksuz-yevmiyesiz yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme aşamaları

 1. Bu tür görevlendirmelerde onay makamı Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürüdür.
 2. Dekanlıklar, enstitüler, yüksekokul müdürlükleri bölümlerinden gelen görevlendirme taleplerini ekleri ile (görevlendirme formu, davet yazısı, etkinlik programı vb.) birlikte  Personel Daire Başkanlığı'na gönderir.

2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca 8-15 gün arası yolluksuz-yevmiyesiz yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme aşamaları

 1. Bu tür görevlendirmelerde onay makamı Rektörlüktür.
 2. Dekanlıklar, enstitüler, yüksekokul müdürlükleri bölümlerinden gelen görevlendirme taleplerini Rektörlük Makamına sunulmak üzere Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ekleri ile  birlikte (görevlendirme formu, davet yazısı, etkinlik programı vb.) gönderir.
 3. Rektörlük Makamınca onaylanan görevlendirme yazısı Personel Daire Başkanlığınca ilgili birimlere bildirilir.

2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca 15 günden fazla 3 aydan az süre ile öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurt yurtdışında yolluksuz-yevmiyesiz görevlendirme işlemleri

Görevlendirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için taleplerin görevlendirme tarihinden önce Personel Daire Başkanlığı'na iletilmesi gerekmektedir.

 1. Öğretim elemanları, görevlendirilmelerine ilişkin aşağıdaki belgeleri düzenleyerek bağlı bulunduğu birimine iletir.
  • Görevlendirme talep formu 
  • Katılacağı etkinliğin başlama bitiş tarihlerini belirten program
 2. Dekanlık/Enstitü/Yüksek Okul, gelen talebi uygun gördüğü takdirde Yönetim Kurulu Kararı alarak ekeri ile birlikte Rektörlük makamına sunulmak üzer Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na gönderir.
 3. Rektörlük Makamınca onaylanan görevlendirme talebi ilgili Dekanlığa/Enstitüye/Yüksek Okula yazı ile bildirir.
 4. 2,5 aydan fazla 3 aydan az görevlendirilen olan öğretim elemanının görevlendirme bitiminde göreve başlama yazısı Dekanlık/Enstitü/Yüksek Okul tarafından Personel Daire Başkanlığı'na yazı ile bildirilir.
Son Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2020, Pazartesi