Yönetmelikler

Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak Ve Yükümlülükleri İle Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği

Yurt İçinde Ve Yurt Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında  Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları  İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunması Hakkında Yönetmelik

Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021, Pazartesi