2021 - 1 Kurum İdari Kurul Toplantı Tutanakları

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 22 nci maddesi ile "Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik"in 14 üncü maddesi gereğince 20.04.2021 tarihinde Üniversitemizde yetkili sendikalar ile gerçekleştirilen Kurum İdare Kurul Toplantısına ait raporlar ektedir.

Eğitim-Bir-Sen

Sağlık Sen

03 Mayıs 2021, Pazartesi / 114 defa okundu.